Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

Thủ tục Cấp phép dạy thêm học thêm
08/08/2012

"- Trình tự thực hiện: Bước 1: Giáo viên hoàn thành các hồ sơ theo yêu cầu. Bước 2: Giáo viên nộp hồ sơ cho Ban giám hiệu nhà trường hoặc cơ sở giáo dục. Nếu hồ sơ hợp lệ viết phiếu hẹn."

"

 

Thủ tục Cấp phép dạy thêm học thêm

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Giáo viên hoàn thành các hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 2: Giáo viên nộp hồ sơ cho Ban giám hiệu nhà trường hoặc cơ sở giáo dục. Nếu hồ sơ 

hợp lệ viết phiếu hẹn.

Bước 3: Hiệu trưởng, người đứng đầu cơ sở giáo dục xem xét ra văn bản chấp thuận.

Bước 4: Đúng hẹn, giáo viên mang biên nhận đến nhận Văn bản chấp thuận tại nơi nộp hồ sơ 

ban đầu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trường hoặc các cơ sờ giáo dục.

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin mở lớp dạy thêm có cam kết thực hiện nghiêm túc Quy định dạy thêm học thêm của 

Uỷ ban nhân tỉnh Bến Tre và các qui định khác.

- Kế hoạch dạy thêm.

- Đối với người ngoài ngành giáo dục và đào tạo, ngoài các hồ sơ quy định trên phải trình bản

 sao văn bằng có công chứng, giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hiệu trưởng hoặc đứng đầu cơ sở giáo dục.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn và mẫu tờ khai : Không.

- Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số: 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 do Bộ Giáo dục và đào 

tạo quy định về dạy thêm học thêm.

+ Quyết định số: 20/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Bến Tre 

ban hành quy định về dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

"

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết