Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THẠNH PHÚ
19/07/2021

Danh sách BLĐ, chuyên viên

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ
 
        Trưởng phòng:                                          Bà Phạm Thị Trinh 
 
        Phó Trưởng phòng:     Ông Trịnh Xuân Tùng              Bà Phan Hồng Nhung
 
        Chuyên viên:
                    1. Ông Nguyễn Văn Tứ
                    2. Ông Lê Văn Lển
                    3. Ông Hồ Đình Trưởng
                    4. Ông Hà Văn Trực

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết