Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

SKKN Nguyễn Thị Ngọc Ngoan - TH Thị trấn Thạnh Phú
03/07/2013

Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh 2011-2012. Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Ngoan - TH Thị trấn Thạnh Phú

"

Trong các môn học ở Tiểu học môn Toán có vị trí không kém phần quan trọng, phân môn này có cấu trúc đa dạng và đòi hỏi phải thật chính xác. Nó cũng là động lực thúc đẩy học sinh học tập năng động và sáng tạo hơn. Do đó, việc phụ đạo học sinh học yếu môn Toán là yêu cầu cần thiết trong thực tiển giảng dạy.

"

Tải file

 

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết