Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

Sáng kiến Thầy Nguyễn Văn Ngon Phó Trưởng phòng GD&ĐT
22/04/2014

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh được ngành giáo dục và các trường học quan tâm.

"         Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh được ngành giáo dục và các trường học quan tâm, nhất là từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”. Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường thường chỉ được thực hiện chủ yếu thông qua chương trình các môn học có liên quan trực tiếp đến pháp luật, như môn Đạo đức (tiểu học), Giáo dục công dân (trung học cơ sở); công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường còn nhiều bất cập.
 
"

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết