Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

Sáng kiến năm học 2013-2014
05/06/2014

Tác giả: Trần Văn Mộc - Nguyễn Văn Mẫn (THCS Trần Thị Tiết)

"Trong công tác quản lý nói chung, người lãnh đạo bao giờ cũng mơ ước đội ngũ công chức, viên chức của mình vừa có đức, vừa có tài. Tuy nhiên, mơ ước trên mới nghe qua xem như đơn giản nhưng thật ra không ít một cơ quan, một đơn vị khiếm khuyết mặt này hay mặt kia do tác động của nền kinh tế thị trường.
 
Xem, trong file đính kèm
"

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết