Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

Luật Tố cáo năm 2011
19/06/2013

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, ký họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011

Tải file

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết