Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

Công nhận văn bằng tốt nghiệp của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp
23/05/2013

"- Trình tự thực hiện: Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Nộp hồ sơ tại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, thành phố Bến Tre. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: "

"

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Nộp hồ sơ tại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, thành phố Bến Tre. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyên viên hẹn ngày nhận.

Bước 2. Kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Đến hẹn và trả kết quả tại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục  - SởGiáo dục và đào tạo.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

- Thành phần hồ sơ:

1) Đơn đềnghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

2) Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

3) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việtđược cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủhồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. (Mẫu đơn)

- Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

 

"

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết