Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

Chỉnh sửa văn bằng theo cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật
23/05/2013

"- Trình tự thực hiện: Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơtại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, Thành phố Bến Tre. "

"

Chỉnh sửa văn bằng do người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật

 

- Trình tự thực hiện:

 Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơtại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, Thành phố Bến Tre.

Bước 2. Tiếp nhận và kiểm tra giải quyết hồsơ theo thời gian quy định;

 Bước 3. Đến hẹn và trả kết quả tại bộ phận tại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục Đào tạo Bến Tre .

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

- Thành phần hồ sơ:

1. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh chi tiết hộ tịch và các giấy tờ có liên quan của thí sinh để đối chiếu (giấy khai, hộ khẩu, CMND, học bạ)

2. Đơn xin điều chỉnh lại nội dung trong bằng tốt nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: theo qui định của phòng Khảo thí

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

"

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết