Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông (mất bản chính)
23/05/2013

"- Trình tự thực hiện: Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê QuýĐôn, phường 2, Thành phố Bến Tre. "

"

Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông (đối với trường hợp thí sinh bị mất bản chính)

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê QuýĐôn, phường 2, Thành phố Bến Tre.

Bước 2. Tiếp nhận kiểm tra giải quyết hồ sơ theo quy định

Bước 3. Đến hẹn và trả kết quả tại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục – Đào tạo Bến Tre.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp (theo mẫu).

2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻhọc sinh (để đối chiếu)

3. 1 tấm hình 3x4 cm.

4. Tờ cớ mất bằng Tốt nghiệp

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bảo sao văn bằng tốt nghiệp

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

"

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết