Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông (chứng thực từ bản chính)
23/05/2013

"- Trình tự thực hiện: Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê QuýĐôn, phường 2, Thành phố Bến Tre. "

"

Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông (chứng thực từ bản chính)

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê QuýĐôn, phường 2, Thành phố Bến Tre.

Bước 2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ để giải quyết theo quy định;

Bước 3. Trả kết quả tại Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

- Thành phần hồ sơ:

 - Bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông

 - Trình bản chính văn bằng và bản photo để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: (01) và theo yêu cầu.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và đào tạo Bến Tre.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bảo sao văn bằng có công chứng

- Lệ phí: 2.000đồng/bản sao

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

"

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết