Truy cập nội dung luôn

 

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết tin

Các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Thạnh Phú
19/07/2021

Danh sách các đơn vị trược thuộc Phòng GD&ĐT Thạnh Phú

​I. Cấp học Mầm non
 1. Mẫu giáo Phú Khánh
 2. Mầm non Đại Điền
 3. Mẫu giáo Tân Phong
 4. Mẫu giáo Thới Thạnh
 5. Mầm non Quới Điền
 6. Mẫu giáo Hòa Lợi
 7. Mẫu giáo Mỹ Hưng
 8. Mẫu giáo Mỹ An
 9. Mầm non Thạnh Phú
 10. Mẫu giáo Bình Thạnh
 11. Mẫu giáo An Thuận
 12. Mẫu giáo An Thạnh
 13. Mẫu giáo An Qui
 14. Mẫu giáo An Điền
 15. Mầm non An Nhơn
 16. Mẫu giáo Giao Thạnh
 17. Mẫu giáo Thạnh Phong
 18. Mẫu giáo Thạnh Hải
II. Cấp Tiểu học
 1. Tiểu học Huỳnh Thanh Mua
 2. Tiểu học Đại Điền
 3. Tiểu học Tân Phong
 4. Tiểu học Thới Thạnh
 5. Tiểu học Quới Điền
 6. Tiểu học Hòa Lợi
 7. Tiểu học Mỹ Hưng
 8. Tiểu học Mỹ An
 9. Tiểu học Thị trấn Thạnh Phú
 10. Tiểu học Bình Thạnh
 11. Tiểu học An Thuận
 12. Tiểu học An Thạnh
 13. Tiểu học An Qui
 14. Tiểu học An Điền
 15. Tiểu học An Nhơn
 16. Tiểu học Giao Thạnh
 17. Tiểu học Thạnh Phong A
 18. Tiểu học Thạnh Phong B
 19. Tiểu học Thạnh Hải
III. Cấp Trung học cơ sở
 1. THCS Phú Khánh
 2. THCS Đại Điền
 3. THCS Tân Phong
 4. THCS Thới Thạnh
 5. THCS Quới Điền
 6. THCS Hòa Lợi
 7. THCS Mỹ Hưng
 8. THCS Mỹ An
 9. THCS Thị trấn Thạnh Phú
 10. THCS Bình Thạnh
 11. THCS An Thuận
 12. THCS An Thạnh
 13. THCS An Qui
 14. THCS An Điền
 15. THCS An Nhơn
 16. THCS Trần Thị Tiết
 17. THCS Thạnh Phong
 18. THCS Thạnh Hải

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết