Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT Huyện Thạnh Phú

Hình ảnh Hình ảnh

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Video Video

Go to All
Noi_dung_rong(31-08)
Noi_dung_rong(31-08)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 874
  Tổng lượt truy cập: 470347

Kế toán - Tài vụ Kế toán - Tài vụ

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định THÔNG BÁO 29-05-2020 THÔNG BÁO: Các quyết định về tài chính của UBND huyện
Quyết định Quyết định số 1294/QĐ-UBND 18-05-2020 Quyết định số 1294/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí cho các trường mua bảo hiểm phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 307/PGD&ĐT-TC 15-05-2020 Công văn số 307/PGD&ĐT-TC V/v triển khai thực hiện Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính (có bổ sung biểu mẫu đính kèm)
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 265/PGD&ĐT-TC 27-04-2020 Công văn số 265/PGD&ĐT-TC V/v tham gia dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc nhà nước huyện
Quyết định Quyết định cấp kinh phí 21-04-2020 Các Quyết định về việc cấp kinh phí cho các trường - học kỳ I năm học 2019-2020
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 193/PGD&ĐT-TC 01-04-2020 Công văn số 193/PGD&ĐT-TC Về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí CSSKBĐ để mua thuốc sát trùng, xà phòng, trong thời gian chống dịch Covid 19 trong các cơ giáo dục công lập trên địa bàn huyện
Quyết định Quyết định số 672/QĐ-UBND 31-03-2020 Quyết định số 672/QĐ-UBND Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Phú năm 2020
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 131/PGD&ĐT-TC 18-03-2020 Công văn số 131/PGD&ĐT-TC V/v chấn chỉnh công tác quản lý các nguồn thu chi hợp pháp trong các cơ sở giáo dục công lập trong huyện.
Văn bản chỉ đạo điều hành Thông báo 08-01-2020 Quyết định 5233/QĐ-UBND và phân bổ kinh phí các trường năm 2020 (lương+hoạt động)
Văn bản chỉ đạo điều hành Giấy mời số 05/GM-PGD&ĐT 07-01-2020 Giấy mời số 05/GM-PGD&ĐT V/v thông qua dự thảo phân bổ kinh phí năm 2020 các trường trực thuộc
Quyết định Quyết định số 5294/QĐ-UBND 31-12-2019 Quyết định Về việc cấp kinh phí phụ cấp bãi ngang 11 tháng năm 2019 (từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/11/2019)
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 785/PGD&ĐT-TC 29-11-2019 Công văn số 785/PGD&ĐT-TC V/v báo cáo nhu cầu kinh phí chi trả chênh lệch phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút cho cán bộ, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Thư mời số 680/TM-PGD&ĐT 14-10-2019 Thư mời số 680/TM-PGD&ĐT về việc mời kế toán các trường trực thuộc về dự họp
Văn bản chỉ đạo điều hành 00 17-07-2013 Ngày 17/7/2013: Đề nghị các trường trực thuộc hoàn thành thông tin trong biểu mẫu (kèm theo) gửi về PGD&ĐT (đ/c Hữu Tài) ngày 18/7/2013 theo địa chỉ huutai.pgd@gmail.com

Thông báo Thông báo

Văn bản từ Sở Giáo dục Văn bản từ Sở Giáo dục

VĂN BẢN MỚI
 CV số 1021_CTTT v/v thông tin học bổng trường Cao đẳng dầu khí năm 2020
 Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường trung học
 Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường tiểu học
 Quyết định thanh tra chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 trung học phổ thông Năm học 2019-2020
 CV số 1007_TCCB v/v báo cáo danh sách đối tượng 3 chưa BDKTQPAN
 Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non
 Giấy mời họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo
 CV số 995_TCCB v/v phê duyệt danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo quí II/2020
 CV số 980_VP v/v báo cáo tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung
 CV số 993_TH v/v tiếp tục triển khai Chương trình “Năng động Việt Nam” tài trợ sản phẩm thức uống Néstle Milo tại các trường tiểu học năm học 2019-2020

Liên kết Liên kết