Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT Huyện Thạnh Phú

Hình ảnh Hình ảnh

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Video Video

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1123
  Tổng lượt truy cập: 608661

Chuyên môn Tiểu học Chuyên môn Tiểu học

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 964/PGD&ĐT-CMTH 16-11-2020 Công văn số 964/PGD&ĐT-CMTH V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học trong thời gian nghỉ giữa kỳ I năm học 2020-2021
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 906/PGD&ĐT-CMTH 29-10-2020 Công văn số 906/PGD&ĐT-CMTH V/v đánh giá học sinh lớp 1 theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT (thay thế công văn số 901/PGD&ĐT-CMTH ngày 27/10)
Quyết định Quyết định số 101/QĐ-PGD&ĐT 13-10-2020 Quyết định số 101/QĐ-PGD&ĐT V/v thành lập Cụm, Tổ mạng lưới chuyên môn cấp Tiểu học Năm học 2020-2021
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 827/PGD&ĐT-CMTH 12-10-2020 Công văn số 827/PGD&ĐT-CMTH V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Cấp tiểu học
Kế hoạch Kế hoạch số 826/KH-PGD&ĐT 12-10-2020 Kế hoạch số 826/KH-PGD&ĐT V/v tổ chức và hoạt động Cụm, Tổ mạng lưới chuyên môn cấp Tiểu học Năm học 2020-2021
Văn bản chỉ đạo điều hành Thông báo số 818/TB-PGD&ĐT 09-10-2020 Thông báo số 818/TB-PGD&ĐT Kết luận chỉ đạo của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trong Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp tiểu học
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 774/PGD&ĐT-CMTH 29-09-2020 Công văn số 774/PGD&ĐT-CMTH V/v Tổng kết hoạt động Cụm chuyên môn cấp Tiểu học
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 762/PGD&ĐT-CMTH 26-09-2020 Công văn số 762/PGD&ĐT-CMTH V/v tiếp nhận các thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 722/PGD&ĐT-CMTH 16-09-2020 Công văn số 722/PGD&ĐT-CMTH V/v tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong trường tiểu học
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 674/PGD&ĐT-CMTH 04-09-2020 Công văn số 674/PGD&ĐT-CMTH V/v Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học từ năm học 2020-2021
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 635/PGD&ĐT-CMTH 27-08-2020 Công văn số 635/PGD&ĐT-CMTH V/v cử đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 591/PGD&ĐT-CMTH 18-08-2020 Công văn số 591/PGD&ĐT-CMTH V/v thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 cấp Tiểu học năm học 2020-2021
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 529/PGD&ĐT-CMTH 04-08-2020 Công văn số 529/PGD&ĐT-CMTH V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn giáo viên bộ sách Chân trời sáng tạo
Quyết định Quyết định số 341/QĐ-SGD&ĐT 15-07-2020 Quyết định số 341/QĐ-SGD&ĐT về việc công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 444/PGD&ĐT-CMTH 09-07-2020 Công văn số 444/PGD&ĐT-CMTH V/v báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 cấp Tiểu học
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 399/PGD&ĐT-CMTH 25-06-2020 Công văn số 399/PGD&ĐT-CMTH V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 398/PGD&ĐT-CMTH 25-06-2020 Công văn số 398/PGD&ĐT-CMTH V/v cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 383/PGD&ĐT-CMTH 18-06-2020 Công văn số 383/PGD&ĐT-CMTH V/v hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 cấp tiểu học
Quyết định Quyết định số 30/QĐ-PGD&ĐT 28-05-2020 Quyết định số 30/QĐ-PGD&ĐT V/v Thành lập Tổ kiểm tra, khảo sát chuyên môn các trường tiểu học Năm học 2019-2020
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 317/PGD&ĐT-CMTH 18-05-2020 Công văn số 317/PGD&ĐT-CMTH V/v ôn tập, phụ đạo học sinh tiểu học năm học 2019-2020

Thông báo Thông báo

Văn bản từ Sở Giáo dục Văn bản từ Sở Giáo dục

VĂN BẢN MỚI
 CV số 2668_TrH-TX v/v tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở.
 CV số 2667_TrH-TX v/v thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, hỗ trợ công tác PCGD trung học cơ sở
 CV số 2660_VP v/v triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống, ứng phó hạn mặn tỉnh Bến Tre đến năm 2025
 Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri
 CV số 2650_TrH-TX v/v dời thời gian tổ chức tập huấn HDV môn Bi sắt (đợt 2) năm 2020.
 CV số 2649_TrH-TX v/v Họp giáo viên phụ trách giảng dạy các lớp năng khiếu thể thao trong trường phổ thông.
 Quyết định cử giáo viên tiếng Pháp tham gia tập huấn thường xuyên
 CV số 2629_TH v/v tham gia giải thưởng “Gặp gỡ giáo viên lớp 1”

Liên kết Liên kết